Onze missie

De vereniging streeft een belangeloos doel na en keert, op straffe van nietigheid, rechtstreeks noch onrechtstreeks enig vermogensvoordeel uit aan de oprichters, de leden, de bestuurders of enig ander persoon, behalve in dit laatste geval, voor het in de statuten bepaald belangeloos doel.

De vereniging heeft als belangeloze doelstelling en als activiteiten tot voorwerp :

  • Alle fysische en rechtspersonen die belang stellen in de ventilatie van gebouwen te groeperen;
  • de beroepssolidariteit onder haar leden in de eerbied voor een gezonde mededinging te onderhouden en te verstevigen;
  • al wat, op handels-, bedrijfs-, economisch, technisch, wetenschappelijk, maatschappelijk, juridisch en fiscaal vlak, materieel of moreel, van beroepsbelang kan zijn voor haar leden in het bijzonder, en tevens voor haar gemeenschap of voor één of meer categorieën ervan te onderzoeken, uit te werken, te verwezenlijken en aan te moedigen;
  • bij te dragen tot de expansie en de welvaart van hun beroep;
  • de vertegenwoordiging, de bescherming en de verdediging van hun beroepsbelangen, zowel ten aanzien van de openbare machten en van de openbare of beroepsinstellingen als van de andere takken van de economie, zowel op nationaal als op internationaal niveau, waar te nemen;
  • de gemeenschappelijke merken te deponeren;
  • hun beroep te organiseren;
  • de bevoegde scheidsrechters en deskundigen aan het gerecht en aan alle derden aan te wijzen;
  • het technisch onderwijs m.b.t. de ventilatie van gebouwen aan te moedigen
  • campagnes tot bevordering van het gebruik van ventilatietechnieken organiseren.

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x