28 september 2016

Scholen zonder ventilatie: onaanvaardbaar

Gezonde lucht dankzij goede ventilatie is een must, volgens VENTIBEL.be

Al meer dan 20 jaar streeft Ventibel naar een gezond en comfortabel binnenklimaat in scholen. Hierover organiseerde het reeds meerdere seminaries in het verleden. Toch duurde het tot half 2020 (het corona-jaar) vooraleer alle betrokkenen de kernboodschap overnamen. Gelukkig. Echter op het terrein is er nog steeds geen doorbraak. Leerlingen en studenten vertoeven hierdoor nog steeds in slechte lucht.

Nochtans hoeft ventilatie niet complex of superduur te zijn.

Ook de Sociaal Economische Raad voor Vlaanderen (SERV) kwam al tot deze conclusie reeds eind 2020:

Vooral in scholen, woonzorgcentra en sportcentra maar ook in andere ruimtes waar veel mensen samen komen moet er dringend geïnvesteerd worden in luchtverversing, zeggen de Vlaamse sociale partners. In goed geventileerde gebouwen kan het besmettingsrisico in tijden van corona tot tien keer lager liggen. Om ons goed voor te bereiden op een scenario waarin we nog lang met het virus samenleven, moeten we ventilatie snel aanpakken. Zeker als we komende wintermaanden de leerlingen, leerkrachten, ouderen en verzorgenden niet alleen voldoende verlucht, maar ook warm willen houden. Snel zijn is de boodschap, ook omdat onze buurlanden al volop inzetten op ventilatie waardoor tekorten dreigen voor CO2-meters, installaties en onderdelen en gespecialiseerd personeel.
.
Voor corona was de nood aan ventilatie in scholen al bijzonder groot, gezien de slechte binnenlucht in scholen. In Vlaamse klaslokalen overschreden 86% van de CO2-metingen de richtwaarde. De gemiddelde CO2-concentratie in klaslokalen ligt op ongeveer 1200 ppm terwijl de norm stelt dat de concentratie 95% van de tijd lager moet zijn dan 900 ppm. In ongeveer de helft van de onderzochte klaslokalen stijgen de CO2-gehaltes zelfs vlot boven 2.000 ppm, met maxima tot 5.000 à 6.000 ppm. Onvoldoende ventilatie in combinatie met de drukke bezetting is de boosdoener.

Ventilatie is cruciaal om de continuïteit van het onderwijs en de zorg te garanderen. Het helpt om de leerkrachten en zorgpersoneel aanwezig en gemotiveerd te houden en het beperkt het besmettingsrisico. Ventilatie verdrijft niet alleen corona maar ook andere vervuilende stoffen en daarmee ook sufheid en ziekte. Dat zorgt voor minder afwezigheden, minder hoofdpijn, meer comfort, meer concentratie en creativiteit en vooral betere (leer)prestaties. Verbeterde ventilatie kan zelfs voor leerlingen het verschil betekenen tussen een 6,5 en een 8 voor rekenen op het rapport.

Er is in Vlaanderen weinig aandacht voor ventilatie en verluchting in de algemene preventiecampagnes, voorschriften en gidsen. Vlamingen moeten hun woon- en werkomgeving voldoende leren ventileren en verluchten en dat op zo’n energiezuinig mogelijke manier. Elke werkgever – en dus ook de Vlaamse overheid – moet trouwens al sinds 1 januari 2020 ervoor zorgen dat de CO2-concentratie in de binnenlucht in zijn gebouwen veelal onder 900 ppm blijft (of een actieplan voorleggen om dit te realiseren).

De SERV pleit voor een meetcampagne naar de actuele staat van het binnenklimaat in gebouwen in Vlaanderen. Zo zijn er onder andere CO2-meters nodig in de 50.000 Vlaamse klassen. Er is ook nood aan degelijke data over waar (cluster)besmettingen plaatsvinden. Al die gegevens moeten helpen om de prioriteiten van de Vlaamse ventilatiestrategie vast te leggen. De Vlaamse Regering zal hiervoor voldoende middelen, meters en menskracht moeten inzetten. De ventilatiestrategie moet niet alleen gezondheidsvoordelen in gebouwen nastreven maar ook inzetten op sociaal-economische baten. Ventilatie-investeringen verdienen een plaats in de relanceplannen en zijn een opstap naar een betere en energiezuinigere gebouweninfrastructuur. Ventilatie is trouwens een relatief goedkope optie met een hoge opbrengst die al vóór de coronacrisis maatschappelijk meer dan verantwoord was en nu dringender dan ooit is.

Op korte termijn kunnen alternatieve maatregelen soelaas brengen, zeker bij onvoldoende ventilatiemogelijkheden. Denk aan een slimme capaciteitsvermindering van gebouwen, lesgeven en werken in open lucht, weersafhankelijke gebruiksadviezen en meer (collectieve) testen.

De preventie adviseurs van de scholen nu inschakelen is een eerste stap.

Investeren in ventilatie is een volgende noodzakelijke stap. Zorgen voor gezonde lucht in scholen is een kerntaak van de overheid.

LEES MEER: het bericht van 20 oktober 2020. PERSBERICHT van de Confederatie Bouw onderschreven door VENTIBEL.be

BRUSSEL 20 oktober 2020

Doordachte ventilatie is cruciaal om gebouwen te wapenen tegen het coronavirus. De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) wijst op het belang van een gericht actieplan voor de scholen met onder meer de installatie van slimme ventilatie als speerpunt.
Om de luchtkwaliteit in de Vlaamse scholen grondig aan te pakken en het risico op verdere verspreiding van het virus via scholen te beperken, is een gedegen actieplan noodzakelijk. De VCB schuift enkele punten naar voren om scholen zo lang mogelijk te kunnen openhouden.

Om de risico’s bij de verspreiding van luchtdeeltjes in klaslokalen tot een minimum te herleiden, zijn gerichte CO2-metingen in de klaslokalen en ventilatiemaatregelen onontbeerlijke voorwaarden. De scholen moeten een prioriteitenlijst en een ambitieplan opstellen. Het kabinet Onderwijs moet extra middelen vrijmaken zodat de scholen de nodige ventilatiemaatregelen kunnen treffen in de meest kritische lokalen.

Om het risico van besmetting in gebouwen zo laag mogelijk te houden, is het van belang om de lucht in een gebouw zoveel mogelijk te spoelen met verse buitenlucht. Daarom is het gebruik van aangepaste ventilatiesystemen van groot belang. Deze systemen dienen zo ingesteld te worden dat er enkel aanvoer van verse buitenlucht gebruikt wordt bij de werking van de installatie. Ook het reinigen en het regelmatig vervangen van de filters die zich in deze installatie bevinden, zijn zeer belangrijk factoren.

‘Luchtzuivering’ is GEEN ventilatie

In de context van corona wordt vaak verwezen naar het nut en de mogelijkheden om luchtzuivingsapparaten te plaatsen in bijvoorbeeld scholen of horeca of sportcentra.

25 augustus 2021

Maximum 900ppm op iedere werkplek, verplicht!

Vind hier alle informatie over het KB van 2 mei 2019 dat regels omschrijf voor gezonde lucht op iedere plek waar gewerkt wordt. Geldig voor nieuwbouw of bestaande gebouwen.

19 april 2021

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x