Skip to content
White and red balloons

Visie van VENTIBEL – opgesteld in 2008

VENTIBEL ziet een veranderende leefwereld met meer aandacht voor duurzaamheid, gezondheid, comfort en energiezuinigheid. VENTIBEL vindt dat de ventilatiesector een bevoorrechte plaats inneemt om deze trend te versterken. Op basis van dit inzicht ontwikkelt VENTIBEL zijn missie en de jaarlijkse doelstellingen.

Missie van VENTIBEL

VENTIBEL, de Belgische vakorganisatie voor ventilatie, wil een centraal informatiepunt over ventilatie zijn – voor alle belanghebbenden zoals overheden, de pers, fabrikanten, belangengroepen, voorschrijvers, installateurs, gebruikers en andere belanghebbenden. VENTIBEL streeft naar transparante en correcte informatieverspreiding.

VENTIBEL zal samen met alle belanghebbenden sensibiliseren met tot doel het realiseren van een gezond binnenklimaat in alle gebouwen.

VENTIBEL wil dat alle in de markt geïnstalleerde systemen voor ventilatie steeds kwalitatiever en energiezuiniger worden en dat het comfort en de gezondheid van de gebruiker altijd centraal staan.

heat, hot, summer
Man and woman discussing and sharing ideas

Transparantie van VENTIBEL

“Zo verrassend dat uw agenda zo zichtbaar is op internet”.

Dit is geen toeval. Ventibel wil een open en flexibele organisatie zijn die de conversatie aangaat met alle betrokkenen.

De statuten van VENTIBEL kan u altijd aanvragen via “contact”.
Het toetredingspakket voor kandidaat leden kan u altijd aanvragen via “contact”.

VENTIBEL wil de leden zoveel als mogelijk betrekken bij de werking.

Om fexibiliteit en betrokkenheid te stimuleren werkt VENTIBEL niet met vaste structuren maar kiest om te werken met “ad hoc” werkgroepen die samengeroepen en samengesteld worden met vrijwilligers telkens wanneer zich een opportuniteit voor doet of een concreet project dient uitgewerkt te worden.

Raad van Bestuurders van VENTIBEL

De Raad van Bestuurders:

Dhr. Voorzitter Yves Lambert (Renson)
Dhr. Yoerich Dewaegenaere (Ventilair)
Mevr. Magda De Baere (Zehnder Group)
Dhr. Geert Jannssens (onafhankelijk bestuurder)
Dhr. Herman Ulens (Vasco)
Dhr. Johan Verplaetsen, penningmeester (Menerga)
Dhr. Johan Vermeulen (Sig Airhandling)

De Algemene Vergadering is op dit moment samengesteld uit de bedrijven die u vindt onder het menu “ONZE LEDEN”.

Voor de uitvoerende opdrachten en projecten en PR werkt VENTIBEL samen met Luc Dedeyne.

White and red balloons

Mijlpalen voor VENTIBEL

1998: Opgericht
2006: EPB via wisselmeerderheid gestemd
2006 – heden:
gestage groei van de organisatie onder voorzitterschappen achtereen volgens van Theo Verhaegen, Dirk Van den Branden, Yoerich De Waegenaere (Ventiline) en het huidige bestuur.
Gestage groei van de totale markt.
Ventilatiesector wordt zeer belangrijke speler/betrokkene in de bouwsector en heeft een visie over het energiebeleid in onze regio’s.

Back To Top